Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji Ironman4x4 Polska.

Na wszystkie towary w naszej ofercie udzielamy 3 letniej gwarancji gwarancji lub 60.000km.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne, w żadnym przypadku nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja ważna tylko wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną potwierdzoną stemplem sprzedawcy.

Gwarancja na elementy zawieszeń obowiązuje tylko w przypadku wymiany elementów na całej osi.

W przypadku stwierdzenia wady należy dokonać zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni od daty jego wykrycia w punkcie zakupu/montażu.

Stwierdzenie zasadności zgłoszenia reklamacji nastąpi w terminie do 7 dni.

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie do 14 dni.

Gwarancja nie zostanie rozpatrzona jeśli kupujący nie dostarczy odpowiednich dokumentów wyjaśniających powód reklamacji

Gwarancja może być odrzucona jeśli auto nie posiada fabrycznych odbojników oraz elementów ograniczających skok koła

Sprzedający nie pokrywa kosztów zwrotu towaru oraz jego ewentualnej wymiany, chyba że Sprzedający oraz Kupujący uzgodnią inaczej

Gwarancja nie obejmuje:

* – powłoki lakierniczej

* – elementów lub części zakupionych poza oficjalną siecią dystrybucji

* – elementów lub części montowanych poza autoryzowanymi stacjami serwisowymi

* – elementów lub części uszkodzonych w wyniku błędnego montażu

* – elementów lub części uszkodzonych w wyniku wadliwie działającego zawieszenia (dotyczy pojedynczych elementów zawieszeń)

* – elementów lub części uszkodzonych w wyniku ponownego wykorzystania uszkodzonych elementów montażowych

* – elementów zmodyfikowanych przez kupującego, bez poprzedniego poinformowania sprzedawcy (m. in. zmiana koloru itd.)

* – montażu produktów Ironman4x4 wraz z produktami pochodzącymi od producentów nieautoryzowanych przez producenta Ironman4x4